KUORMALAVAHYLLYSTÖN SUUNNITTELU

KUORMALAVAHYLLYSTÖN SUUNNITTELU


Suodatus


Huomioi

Tähän olemme koonneet tietoa, josta on hyötyä varaston suunnitteluvaiheessa. On hyödyllistä, jos asiakas voi toimittaa yksinkertaisen luonnoksen mittoineen kuvaamaan valittua mallia. 

 • Kuinka korkea kuormalavahyllystön pitäisi olla?
 • Kuinka syvä kuormalavahyllystön pitäisi olla?
  (Täysilavoille, puolilavoille vai pitkältä sivulta käsittelyyn)
 • Kuinka painavia tavaroita varastoidaan kuormalavahyllystössä?
 • Minkälaiselle alustalle kuormalavahyllystö sijoitetaan?
 • Tarvitaanko päälleajosuojaa, läpityöntösuojaa tai putoamissuojaa?
 • Tarvitaanko muita lisävarusteita?
 • Kuinka monta kuormalavaa on per hyllystön osa?
 • Halutaanko yksi- vai kaksipuolinen hyllystö?

Standardit, viranomaismääräykset

EU:n yhdenmukaistamisella ja yhteisten standardien käyttöönotolla on seurauksia sekä varastonhallintavarusteiden valmistajille ja käyttäjille. Kuormalavahyllystöjen virallinen nimitys on Kiinteä teräksinen varastokalustejärjestelmä.

Kuormalavahyllystöjä koskevat eurooppalaiset standardit

 • Asennus, käyttö ja huolto. SS-EN 15635:2008
 • Toleranssit, muodonmuutokset ja turvamarginaalit. SS-EN 15620:2008
 • Varastokalustejärjestelmien erittelyt. SS-EN 15629:2008
 • Mukautettavien kuormalavahyllystöjen suunnitteluperiaatteet. SS-EN 15512:2009
 • Mukautettavien kuormalavahyllystöjen termit ja määritelmät. SS-EN 15878:2010

AFS 2006:4

Päälleajosuojat on asennettava, jos törmäys voi aiheuttaa vaaran. Kuormalavahyllystössä pitää olla suoja, joka estää kuormalavojen työntymisen telineen läpi (läpityöntösuoja), ellei sellainen ole ilmeisen tarpeeton.

SS-EN 15512:2009

Ulkotolppien viereen on asennettava vähintään 400 mm korkeat päälleajosuojat, jos trukkiliikenne risteää siinä.


Merkintä

Tolpat

Oikean kuormituskäyrän käytön varmistamiseksi tolppiin on merkitty mallimerkintä.

Kantopalkit

Oikean kuormituskyltin käytön varmistamiseksi palkkeihin on merkitty malli ja pituus.

Kuormituskilpi

Kuormituskilven pitää olla asennettuna näkyvälle paikalle, jotta kuormalavahyllystöä ei kuormiteta väärin.


Asennus

Weland toimittaa materiaalit piirustusten mukaisesti ja asiakas suorittaa asennuksen ohjeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti Weland voi auttaa asentajan löytämisessä. Kaikki osat ja komponentit kiinnitetään yhteen asennuksen aikana. Asennustyö ei vaadi hitsausta.