Teräsritilöillä luodaan turvallinen työympäristö tuulipuistoon

Kun ÅMV Production aloitti Vattenfallin suuren tuulipuiston suunnittelun Östersundin ja Uumajan välille, tärkeimmät tavoitteet olivat tehokkuus, luotettava toiminta ja turvallisuus. Turvallisen työpaikan luominen huoltohenkilöstölle oli asia, jota korostettiin jo projektin alkuvaiheessa. Ratkaisuksi valittiin teräsritilästä valmistettu suojakatos, jonka Weland AB toimitti.

Puiston rakentaminen kesti viisi vuotta, ja vuonna 2022 olivat kaikki 84 tuuliturbiinia täydellä teholla käytössä.

– ”Kun hanke käynnistyi, se oli suurin investointi energiantuotantoon Ruotsissa sitten ydinvoimaan tehtyjen investointien”, kertoo ÅMV Production -yhtiön toimitusjohtaja Robert Ohlsson.

Tuuliturbiinien oikea sijoittelu suhteessa toisiinsa ja alueen tuuliolosuhteisiin loi perustan tehokkaalle tuotannolle. Samalla oli ajateltava tulevaisuutta ja varmistettava turvallinen työympäristö, jotta pitkän ja häiriöttömän toiminnan edellyttämät, säännölliset huollot voitaisiin suorittaa turvallisesti. Siksi turvallinen työympäristö oli alusta alkaen asialistan kärjessä.

Vaara 100 metrin korkeudesta
Koska lumi ja kylmyys ovat osa Västerbottenin talvea, on tavallista, että lumi ja jää kerääntyvät lapoihin ja torneihin. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteista huoltohenkilöstölle, joka työskentele tuuliturbiinin alapuolella.

– Kun jääkappale putoaa sadan metrin korkeudesta, vaikuttavat valtavat voimat, eikä pelkkä kypärä riitä takaamaan henkilökohtaista turvallisuutta. Tarvitaan muitakin suojautumiskeinoja. Yksi tällainen on teräsritilästä valmistettu, tornin sisäänkäynnin yläpuolelle sijoitettava katos, sanoo Robert Ohlsson.

Vaatimuksena suoja putoavalta jäältä
Alun perin puiston pääomistajalta, Vattenfallilta, tuli ajatus ritiläkatoksesta, joka suojaa putoavalta jäältä. Juuri he myös vaativat, että jokaisessa tuulivoimalassa on oltava mahdollisuus suojautua putoavan jään varalta.

– Puistossa vierailevat voivat nähdä, että suojakatoksia todella tarvitaan. Torniin johtavat portaat ovat usein pahasti vääntyneet jään putoamisen vuoksi. ”Tornit ovat melko korkeita, joten ei tarvita isoakaan jääkimpaletta, kun syntyy huomattavaa vahinkoa”, Robert sanoo.

Ritilästä valmistettu jääsuojakatos on 6-8 metriä pitkä ja 3 metriä leveä. Huoltohenkilöstö voi ajaa autonsa katoksen alle ja kiivetä sitten turvallisesti torniin.

Yritämme päästä mukaan tuulivoimahankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja toivon, että tämän tyyppisiin ratkaisuihin kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota. Turval-lisuuden parantaminen on kaikki kaikessa. Ja juuri sen parissa me työskentelemme”, sanoo Robert.

Julkaistu: 2023-04-17