RITILÄSANASTO

Tähän olemme koonneet luettelon niistä termeistä, joita käytämme ritilöiden yhteydessä.

RITILÄSANASTO

Tähän olemme koonneet luettelon niistä termeistä, joita käytämme ritilöiden yhteydessä.


Ritilä

Ritilöitä valmistetaan useita erilaisia versioita erilaisiin käyttökohteisiin. Tänne olemme koonneet selityksiä erilaisista teknisistä termeistä, joita käytetään yleisesti puhuttaessa ritilöistä ja niiden osista.

Welandin puristehitsatut ritilät valmistetaan vastushitsausmenetelmällä. Kantoteräkset liitetään sideteräksiin korkeassa paineessa ja suurella virralla. Tällä valmistusmenetelmällä jokaisen kanto- ja sideteräksen välillä on hitsisauma. Tämä varmistaa ritilän kestävyyden, vahvuuden ja suuren kantavuuden. Reunateräs hitsataan kohtisuoraan ritilän kantoteräksiin nähden. Ritilät valmistetaan joko kuumasinkitystä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä.

A-tyypin ritilä koostuu lattateräksistä, jotka leikataan sopivan pituisiksi kanto- ja sideteräksiksi. Lovetut kantoteräkset ja sideteräkset asetetaan ristikoksi ja kahdelle sivulle asetetaan reunateräkset. Ritilä valmistetaan teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista. Meillä on suuri valikoima jalkasäleikköjä, jotka valmistetaan A-tyypin ritilästä.

Pystyyn asennetut kantoteräkset/lattateräkset. Kantoteräkset muodostavat ritilän kantavan rakenteen.

Tankoja, jotka sitovat kantoteräkset toisiinsa. 

Puristehitsatun ritilän sideteräs on pyörötanko.

Tyypin A ritilän sideteräs valmistetaan lattatangosta.

Lattateräs, joka hitsataan kohtisuoraan kantoterästen päihin ja joka sitoo ne yhteen.

Hammastetussa mallissa yleensä kantoteräkset valmistetaan hammastettuina.

K/K-mitta kanto- ja sideterästen välinen etäisyys.
Kantoterästen k/k-mitta ilmoitetaan määritellyissä silmäleveyksissä.

Ritilän pituus = kantoteräksen pituus 

Kantoterästen suunta merkitään piirustukseen. Mitoitettaessa ilmoitetaan ensiksi kantoteräksen mitat, esim. 810 x 1000 mm. Tämä mitta on jänneväli esim. kuormitustaulukoissa.

Ritilän leveys = sideteräksen pituus

Sideteräksen mitta ilmoitetaan toisena mittana 810 x 1000 mm.

Ritilän korkeus = kantoteräksen korkeus

Ritilät voidaan asentaa siten, että sideteräkset yhtenevät. Lisähinta.

Reunateräs, joka on korkeampi kuin kantoteräkset ja jonka ylimääräinen osa on ritilän yläpuolella

Reunateräs, joka on korkeampi kuin kantoteräkset ja jonka ylimääräinen osa on ritilän alapuolella.

Teräsritilän asennusaukon ”tiukka” mitta.

Avoin tila, jonka ritilän tulee peittää. (Aukon sisäreunojen välinen etäisyys)

Voidaan kuvata myös termillä vapaa jänneväli.

Ritilän tuen leveyden täytyy olla sama kuin ritilän korkeus.

Toisin sanoen ritilälle, jonka korkeus on 50 mm, suositellaan tuen leveydeksi 50 mm.

Teräsritilän vakioleveys on 1000 mm. Täyttä asennusleveyttä varten tarvitaan sovituspala. Sovituspala katkaistaan lähimmän kantoteräksen kohdalta.


Aukko

Yleisnimitys kaikentyyppiselle leikkaukselle ja sovitukselle. Katso alla.

Leikkaus, joka tehdään kohtisuoraan kanto- ja sideteräksiin nähden.

Leikkaus, joka ei ole kohtisuoraan kanto- ja sideteräksiin nähden.

Puristehitsattu ritilä: Ala joka saadaan, kun ala lasketaan vakioleveyksien 500 ja 1000 mm perusteella.

Ritilä tyyppi A: Ritilän mitat lasketaan lähimpään desimetriin.

Ritilän nettoala mukaan lukien mahdolliset aukot.