KESTÄVÄ KEHITYS, LAATU JA YMPÄRISTÖ

Laatu, kokemus, osaaminen ja ympäristötietoisuus ovat vahvistaneet toimintaamme ja edesauttaneet menestymistämme. Kestävän kehityksen vahvan painottamisen ja oman rationaalisen valmistuksen ansiosta asiakkaat voivat pitää meitä ympäristöystävällisenä pitkäaikaistoimittajana.

KESTÄVÄ KEHITYS, LAATU JA YMPÄRISTÖ

Laatu, kokemus, osaaminen ja ympäristötietoisuus ovat vahvistaneet toimintaamme ja edesauttaneet menestymistämme. Kestävän kehityksen vahvan painottamisen ja oman rationaalisen valmistuksen ansiosta asiakkaat voivat pitää meitä ympäristöystävällisenä pitkäaikaistoimittajana.


Weland – ruotsalainen, innovatiivinen, kestävä. Me kehitämme ratkaisuja ja tuotteita, jotka kestävät – mieluiten useiden sukupolvien ajan. Meillä osaaminen ja vuosien kokemus yhdistyvät ammattiylpeyteen, joka näkyy kaikessa toiminnassamme. Meille on itsestään selvää, että kaikki valmistuksemme tapahtuu Ruotsissa. Uskomme, että Ruotsissa tapahtuva valmistus on sekä hyvä ympäristövalinta että takuu korkealle laadulle. Perusperiaatteemme on käyttää resursseja tehokkaasti ja kierrättää kaikki mahdollisuuksien mukaan päivittäisessä työssämme. Yhdistämme tämän tulevaisuuteen suuntautuneeseen lähestymistapaamme. Investointiasteemme uusiin koneisiin on korkea, mikä edistää tehokasta, innovatiivista ja kestävää tuotantoa pitkällä aikavälillä.


Ympäristötuoteseloste (EPD)

Osana kestävän kehityksen työtämme olemme EDP-sertifioineet kuumasinkityt terästuotteemme. Arvioinnin suoritti riippumaton kolmas osapuoli ja sen tuloksena saimme ympäristötuoteselosteen (EDP). Siinä esitetään yhteenveto kunkin tuoteryhmän kokonaisympäristöjalanjäljestä, minkä avulla rakennusalan on helpompi löytää vastaavia tuotteita, verrata niitä keskenään ja valita jo suunnitteluvaiheessa ne, joiden ympäristövaikutukset ovat pienimmät.

Rakennusteollisuudelle ja meille sen tavarantoimittajille on asetettu yhä tiukempia kestävyysvaatimuksia. Ympäristöystävällisistä rakennuksista ja älykkäistä kaupungeista on tulossa todellisuutta, ja rakennusalalle on tärkeää pystyä osoittamaan rakennuksen ympäristövaikutukset sen elinkaaren aikana. Tuotteidemme EPD-sertifiointi luo läpinäkyvyyttä ja auttaa asiakkaitamme tekemään aktiivisesti ilmastotietoisia valintoja.

Sertifikaattimme löydät sivun alareunasta.

Mikä on EPD?

Rakennustuotteen ympäristötuoteseloste kuvaa tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta. Näitä tietoja käytetään pohjana rakennusten elinkaariarvioinneissa (LCA). Lyhenne EDP tulee ympäristötuoteselosteen englanninkielisestä nimestä – environmental product declaration.


Kestävän kehityksen raportti

Aiheutamme ympäristövaikutuksia, kuten kaikki valmistavat yritykset. Haluamme vähentää näitä vaikutuksia harkituilla materiaalivalinnoilla, kestävällä energiankäytöllä ja älykkäällä energiantuotannolla.  

Welandin kestävyystyön perustana ovat YK:n 17 kestävän kehityksen globaalia tavoitetta. Ne antavat meille selvän suunnan ja ohjeet, joiden avulla saavutamme kestävyystavoitteemme. Kestävän kehityksen raportti osoittaa, miten yhdistämme työmme globaaleihin tavoitteisiin konkreettisesti saavuttaaksemme omat kestävyystavoitteemme. Raportista näet myös päättyneiden ja meneillään olevien kestävyysprojektien tilan ja saat niistä lisätietoa. Jos haluat lukea lisää, löydät kestävän kehityksen raportin kokonaisuudessaan sivun alareunasta.

Meillä kannattavuus ja kestävä kehitys liittyvät tiiviisti toisiinsa. Näemme kestävän kehityksen yhtenä monista tärkeistä investoinneista pitkän aikavälin kannattavan kasvun edistämiseksi. Se antaa meille edellytykset jatkaa toimintamme kehittämistä.


Ympäristökäytäntö

Tuotantotoiminta on keskeistä Welandissa ja sitä tehdään hyvän ympäristökäytännön mukaisesti. Teemme tehokasta ympäristötyötä kehittämällä jatkuvasti tuotantoprosessejamme materiaalien ja energian parempaan hyödyntämiseen. Weland pyrkii minimoimaan ympäristövaikutukset kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ympäristötyö tuo Welandille markkinaetuja ja taloudellista hyötyä ja asiakkaat näkevät meidät ympäristötietoisena vaihtoehtona.

Ympäristötyön peruspilarit:

  • Energian ja luonnonvarojen säästäminen.
  • Jätteiden vähentäminen, syntypaikkalajittelu ja mahdollisuuksien mukaan kierrätys.
  • Lakien ja asetusten ympäristövaatimusten täyttäminen tai ylittäminen sekä muiden meitä koskevien vaatimusten noudattaminen.
  • Ympäristövahinkojen estäminen.
  • Modernin tekniikan käyttäminen.

Laatukäytäntö

Weland on ainutlaatuinen teollisuusyritys. Korkea investointiaste, halu jatkuvaan parantamiseen ja kehittäminen ovat tärkeitä Welandille. 

Vahvuutemme ja kilpailuetumme on tyydyttää asiakkaat toimittamalla oikeaa laatua oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Tämä tuottaa meille ja asiakkaalle parhaan kokonaistuloksen.

Laatutyön peruspilarit:

  • Jokaisen toimituksen tulee olla suositus tulevia kauppoja varten.
  • Sovituista toimitusajoista on pidettävä kiinni.
  • Sisäiset laatupuutteet on korjattava.
  • Toimenpiteiden on perustuttava tosiasioihin, kokonaisvaltaiseen näkemykseen toiminnasta ja pitkän tähtäimen näkökulmaan.
  • Meidän on täytettävä meille asetetut vaatimukset.

Työskentelemme jatkuvasti laadun parantamiseksi.

Tuoteoppaat


Kestävyysraportti


Environmental product declaration (EPD)


Environmental product declaration (EPD) weight list


Laatupolitiikka


Ympäristöpolitiikka