SEINÄTIKKAAT

Welandilla on varastossa seinätikkaita ja moduulijärjestelmien tarvikkeita kaikentyyppisiin asennuksiin. Seinätikkaita käytetään etupäässä katoille, torneihin, siiloihin ym. kiipeämiseen.. Niitä valmistetaan myös poistumistietikkaiksi.

SEINÄTIKKAAT

Welandilla on varastossa seinätikkaita ja moduulijärjestelmien tarvikkeita kaikentyyppisiin asennuksiin. Seinätikkaita käytetään etupäässä katoille, torneihin, siiloihin ym. kiipeämiseen.. Niitä valmistetaan myös poistumistietikkaiksi.


Tarjoamme erityyppisiä seinätikkaita varastotuotteina nopeaa toimitusta varten. Seinätikkaiden valmistaja on tytäryhtiömme Weland Stål AB. Täältä löydä lisätietoa Weland Stålin seinätikkaista.

Jos vakiotuotteet eivät jostain syystä sovi tarpeisiinne, Weland Stål valmistaa toiveittenne mukaiset seinätikkaat.

Seinätikkaat

Kaikki teräksiset varastotuotteet kuumasinkitään parhaan ruostesuojauksen varmistamiseksi. Useimmista tikkaista on saatavana mustaksi tai tiilenpunaiseksi maalattu versio. Ne maalataan kuumasinkityksen jälkeen.

Welandin tikkaita voidaan käyttää torneissa, siiloissa, siltapilareissa, savupiipuissa ym. Korkeisiin tikkaisiin tulee mahdollisuuksien mukaan asentaa lepotaso. Putoamissuojaa käytettäessä se päätetään enintään 2,5 metrin korkeudelle maantasosta. Suosittelemme, että kaikkiin yli 6 metriä korkeisiin tikkaisiin asennetaan putoamissuoja.

Kevyet ja vakaat tikkaat. Tikkaiden johteet ovat rullamuovattua U-profiilia. Tikkaiden askelmat ovat profiloituja liukastumisriskin minimoimiseksi ja niissä on muotoiltu sisä- ja ulkoreuna turvallisuuden parantamiseksi. Standardien SS 831340 ja SS-EN ISO 14122-4 mukainen rakenne.

Nimike Pituus x Leveys (mm) Tuotenro
Tikkaat 1500 x 400 mm ST1540
Tikkaat 1800 x 400 mm ST1840
Tikkaat 2400 x 400 mm ST2440

Kutakin tikassaumaa kohti tarvitaan yksi sarja.

* Asennetaan kahdeksalla ruuvilla ja mutterilla per sarja.

Nimike Tuotenro
Saumalevy SK2500
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl)* BU1201
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001

Kannakepari

Kannake valitaan ulkoseinän ja räystään ulkoreunan välisen etäisyyden perusteella.

Suurin seinäkiinnityspisteiden välinen etäisyys on 2500 mm. Kiinnikeväliä on pienennettävä, jos seinärakenne sitä edellyttää.

* Asennetaan kahdella ruuvilla ja mutterilla per sarja.

Nimike Tuotenro
Kannake 150 mm/kappale KS0150
Kannake 300 mm/kappale KS0300
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl)* BU1201
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001

* Asennetaan 8 ruuvilla ja mutterilla per sarja.

Nimike Tuotenro
Säädettävä kannakesarja 450–700 mm KS4570
Säädettävä kannakesarja 700-1000 mm KS7010
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl)* BU1201
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001

Tarvitaan yksi kiinnityslevy per kannake.

* Asennetaan kahdella ruuvilla ja mutterilla per kiinnityslevy.

** Ruuvisarja ilman poranterää, levyn paksuus <0,7 mm. Asennetaan kuudella ruuvilla per kiinnityslevy.

** Ruuvisarja poranterä mukana, levyn paksuus ≥ 0,7 mm. Asennetaan kuudella ruuvilla per kiinnityslevy.

*** Puuruuvisarja. Asennetaan kuudella ruuvilla per kiinnityslevy.

Nimike Tuotenro
Kiinnityslevy elementtiseinään FP0300
Lukkoruuvi M10x30 (10 kpl)* VB1301
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001
Itsekierteittävät ruuvit 6,3×19 (10 kpl)** SS6191
Itseporautuvat ruuvit 5,5×22 (10 kpl)*** SS5221
Puuruuvit 6×35 (10 kpl)**** TS6351

* Asennetaan yhdellä ruuvilla ja mutterilla per kulmateräs.

Nimike Tuotenro
Kulmarauta lattiaan kiinnitykseen TS4000
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl)* BU1201
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001


Kiinnitysosat

Tikkaiden ripustamiseen jo asennettuihin julkisivutikkaisiin. Kutakin tikasta kohti tarvitaan yksi sarja.

Nimike Tuotenro
Ripustusosat (1 erä) UB5003
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl)* BU1201
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001

Lisävaruste

Käsijohde asennetaan tavallisten tai turvakorilla varustettujen tikkaiden sivuun. Käsijohde on taivutettu 100 mm sivulle kulun helpottamiseksi.

Käsijohde asennetaan tavallisesti molemmille puolille, mutta joissakin tapauksissa saattaa riittää yksi käsijohde.

Käsijohde voidaan varustaa kiinnityssilmukalla, jota käytetään seisomatasolla työskenneltäessä. Käsijohdetta voi myös käyttää irrotettavana käsijohteena kiinnityshylsyn kanssa, jota voidaan käyttää kun tikkaat on asennettu luukun alapuolelle.

* Vaatii 4 ruuvia/mutteria tikkaissa ilman turvakoria, 8 ruuvia/mutteria tikkaissa turvakorilla.

Nimike Tuotenro
Yksipuolinen käsijohde HL1200
Ruuvisarja M10x60 (10 kpl)* BU1601
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001
Muovikansi (1 kpl/käsijohde) PL0034
Hylsy käsijohteelle UH0515

Käsijohde asennetaan tavallisten tai turvakorilla varustettujen tikkaiden sivuun. Käsijohde on taivutettu 100 mm sivulle kulun helpottamiseksi.

Käsijohteeseen kiinnitetään kaide tikkaiden ja katon välille. Käsijohde asennetaan tavallisesti molemmille puolille, mutta joissakin tapauksissa saattaa riittää yksi käsijohde.

Käsijohde voidaan varustaa kiinnityssilmukalla, jota käytetään seisomatasolla työskenneltäessä. Käsijohdetta voi myös käyttää irrotettavana käsijohteena kiinnityshylsyn kanssa, jota voidaan käyttää kun tikkaat on asennettu luukun alapuolelle.

* Vaatii 4 ruuvia/mutteria tikkaissa ilman turvakoria, 8 ruuvia/mutteria tikkaissa turvakorilla.

Nimike Tuotenro
Yksipuolinen käsijohde HL1200
Käsijohteen kaide HL1240
Ruuvisarja M10x60 (10 kpl)* BU1601
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001
Muovikansi (1 kpl/käsijohde) PL0034
Hylsy käsijohteelle UH0515

Käsijohde asennetaan tavallisten tai turvakorilla varustettujen tikkaiden sivuun. Käsijohde on taivutettu 100 mm sivulle kulun helpottamiseksi.

Käsijohteeseen asennetaan tuki kattotikkaille/kattosillalle tikkaiden ja katon välille. Tuen pituus säädetään asennusvaiheessa katon kaltevuuden mukaan.

Käsijohde asennetaan tavallisesti molemmille puolille, mutta joissakin tapauksissa saattaa riittää yksi käsijohde.

* Vaatii 4 ruuvia/mutteria tikkaissa ilman turvakoria, 8 ruuvia/mutteria tikkaissa turvakorilla.

Nimike Tuotenro
Yksipuolinen käsijohde HL1200
Käsijohde ja tuki HL1290
Ruuvisarja M10x60 (10 kpl)* BU1601
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001
Muovikansi (1 kpl/käsijohde) PL0034

Kiinnityspiste turvaköydelle. Kiinnityssilmukka asennetaan käsijohteen päälle ja sitä käytetään etupäässä seisomatasolla työskenneltäessä.

Nimike Tuotenro
Silmukkamutteri M10 ÖM1000
Ruuvi M10x50 BU1050

Yli 4 metriä korkeat tikkaat täytyy varustaa turvakorilla Ruotsin rakentamismääräysten mukaisesti. Seinätikkaiden turvakori koostuu 900 mm pitkistä moduuleista. Turvakori päätetään 2-2,5 m maanpinnan yläpuolelle ja voidaan varustaa luukulla asiattoman pääsyn estämiseksi.

Standardin SS 83 13 40 mukainen rakenne.

* Asennetaan 7 ruuvilla ja mutterilla per kaari.

Nimike Tuotenro
Turvakorisarja, 5 välijohdetta, 900 mm SK9005
Turvakorikaarisarja SK0650
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl)* BU1201
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001

Luukku estää asiattomien pääsyn suojakorilla varustetuille tikkaille.

Luukku asennetaan suojakorin tuen takareunaan ja voidaan lukita riippulukolla suojakoriin asiattomien pääsyn estämiseksi. Luukku nostetaan pystyyn suojakoria vasten tikkaita noustessa.

Nimike Tuotenro
Lukittava luukku suojakoriin LL4570
Lukkomutteri M10 LM 1000
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl) BU1201

Seisomataso 300 x 400 mm, kallistus 0-20°

HUOM! Seisomataso vaatii 250 mm etäisyyden seinään.

* 2 mutteria ja ruuvia seisomatasoa kohti.

Nimike Tuotenro
Seisomataso SP3040
Ruuvisarja M10x20 (10 kpl)* BU1201
Mutterisarja M10 (10 kpl)* MU1001

Kaksi seinätikkaiden seisomatasoa. Molemmat laskettavia. Seisomatasot tarjoavat miellyttävän lepotason seinätikkailla. Kyse on voi olla huoltokohteesta tai pitkästä seinätikasosuudesta.

Levy on normaalisti taitettuna askelmien takana ja se vedetään helposti jalalla esiin.

Seisomatasoja on saatavana tikkaiden levyisenä tai jaettuna käytettäväksi yhdessä varmuusvaijerin kanssa.

Kaksinkertainen seisomataso kiinnitetään 2 kpl M10x20 ruuvilla ja lukitusmuttereilla. Kaksinkertainen sarja toimitetaan sarjana, joka sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

Nimike Tuotenro
Laskettava seisomataso, yksinkertainen (370×400 mm) SP 3740
Ruuvisarja M10x20 (2 kpl/taso) BU 1201
Lukkomutteri M10 (2 kpl/taso) LM 1000
Laskettava seisomataso, kaksinkertainen, sarja (379×160 mm) SP 3716

Jäykistyskisko on taivutettu profiili, pituudeltaan 1200 mm. Ne kiinnittyvät toisiinsa ja ne kiinnitetään tikkaiden sivuun. Profiilien päissä on koukut, joilla lyhyet osat voidaan kiinnittää yhteen. Silloin saadaan vahva kantoprofiili. Jäykistyskisko asennettuna suurin väli on 5,7 m, vakiona 2,5 m. Kiskoa voidaan käyttää yhdessä muiden tarvikkeiden, kuten turvakorin, seisomalevyn, käsijohtimen ym. kanssa.

Nimike Tuotenro
Jäykistyskisko seinätikas ST 1200

Kiipeämiseste seinätikkaille.

Nimike Tuotenro
Lukittava kiipeämiseste KH 2100

Itsesulkeutuva portti seinätikkaille.

Nimike Tuotenro

Portti (1 kpl)

HL 5843

Saranasarja (vaatii 2 kpl)

GJ 3400

Ruuvisarja (10 ruuvia/portti)

SS 5221

Lukitusmahdollisuutta varten

Saranapuolisko (vaatii 2 kpl)

GJ 3401

Ruuvisarja (10 ruuvia/portti)

SS 5221

Ratkaisullamme voit päättää kiinteät tikkaat reilulle korkeudelle ja saada silti maahan asti ulottuvat poistumistikkaat. Poistuttaessa kiipeät alas portaita ja potkaiset lukitusta, jolloin laskutikas irtoaa ja laskeutuu maahan asti. Sen jälkeen voit rauhassa laskeutua tikkaita maahan asti.

Nimike Tuotenro
Laskutikas, lukitushaka FB 7001
Laskutikas, liukukiinnike FB 7000
Kumipysäytin FB 7002

Seinätikkaiden lepotaso

Turvallisuuden lisäämiseksi yli 6 metriä korkeat tikkaat on varustettava lepotasolla. Erittäin korkeissa tikkaissa lepotasojen välinen etäisyys saa olla enintään 6 metriä. Standardin SS 831340 mukainen rakenne.

Lepotaso koostuu seuraavista:

1 kpl ristikoita reunateräksellä.

4 kpl kulmatukia.

4 kpl turvakorikaaren puolikasta.

2 kpl vaakasuuntaisia lattateräksiä

7 kpl pystysuuntaisia lattateräksiä.

Lepotason yhteyteen vaaditaan 2,1 m tikasta.

Nimike Tuotenro
Lepotaso 600 x 600 mm VP6060

Tuotetiedot

Julkisivutikkaat


Video Laskutikas